Danmarks hundeskove

Naturstyrelsen har omkring 248 hundeskove i Danmark.

Regler i hundeskoven
Reglerne i Naturstyrelsens hundeskove gælder ikke automatisk hos kommuner eller private skovejere. Tjek altid efter hos skovejeren, om reglerne for deres hundeskove.

Naturstyrelsens hundeskove i Danmark

Hundeskovene fra naturstyrelsen